logo

Du lịch, nông nghiệp kết hợp cần phát huy.

(VNnewstop.net)- Việc phát triển du lịch nông thôn và các ngành nông nghiệp liên kết kèm theo du lịch được xác định là một trong những giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng thời nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển đa dạng, chất lượng, ổn định của điểm đến du lịch.

Trong xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay, ngành du lịch trong nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và mức độ phong phú ngành mang lại. Để ngành phát triển bền vững, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó yêu cầu về du lịch sinh thái, nông nghiệp là một hình thức đang đươc giới chuyên môn thu hút đâu từ và phát triển nhân rộng, vì thế các mô hình mới, với các dịch vụ mới trong ngành du lịch được đặt ra khá cấp thiết.

 

 Theo nhìn nhận chung của nhiều chuyên gia về nông nghiệp, những năm tới được dự báo ngành du lịch đối mặt với thách thức trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu với khu vực và thế giới. Yêu cầu đặt ra cho ngành hiện nay là phải đẩy mạnh tái cơ cấu để nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh. Trong đó, việc tạo lợi thế cạnh tranh chính là con đường duy nhất để ngành tồn tại trong xu thế hiện nay.

Vừa qua trong việc "Xét đề nghị của Bộ VHTTDL tại Tờ trình số 270/TTr-BVHTTDL ngày 22 tháng 11 năm 2019; ý kiến Bộ NNPTNN (Công văn số 8839/BNN-VPĐP ngày 25 tháng 11 năm 2019) về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:  

Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ NNPTNN thực hiện tổng kết, đánh giá việc thí điểm triển khai dịch vụ du lịch nông thôn trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2020; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn thành một trong những nội dung trọng tâm cho giai đoạn sau năm 2020 bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện các địa phương, vùng, miền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.Về Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, Bộ VHTTDL có văn bản chuyển đến Bộ NNPTNN để nghiên cứu, tham khảo và phối hợp chặt chẽ với Bộ NNPTNT trong quá trình xây dựng đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

 Được biết, đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là đề án nhằm đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế của du lịch nông thôn, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách đặc thù tạo ra động lực phát triển cho du lịch nông thôn. Ngoài ra, đề án này còn nhằm phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn, xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, nông thôn để góp phần đạt mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới bền vững.

 

 

 

 

Về Cây Dược Liệu một gợi ý kết hợp phát triển cùng du lịch nông nghiệp.

Một phần thiết yếu về nhu cầu cây dược liệu đó là:

Báo cáo tình hình phát triển dược liệu và công tác quản lý dược liệu hiện nay, Cục trưởng Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) Phạm Vũ Khánh cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm việc phát triển dược liệu, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và coi đó là một trong các nhóm giải pháp của công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, do giá trị thu nhập của dược liệu mang lại. Ngày 30-10-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với quan điểm phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trên cơ sở sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiên và xã hội; phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển dược liệu, đẩy mạnh xuất khẩu dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

Hiện nay nguồn dược liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc, đang rất khó quản lý và có nhiều bất cập. Khi dược liệu được thông quan tại các cửa khẩu, nhưng cán bộ hải quan không có chuyên môn để kiểm tra chất lượng. Kiểm tra chất lượng trên thị trường, phần lớn là dược liệu kém chất lượng hoặc bị chiết xuất một phần hoạt chất, dược liệu bị “phù phép” từ chỗ không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ, được một số doanh nghiệp kinh doanh dược liệu, cơ sở sản xuất thuốc hợp thức hóa giấy tờ, để lọt vào đấu thầu tại các cơ sở y tế. Các cơ sở y tế cũng không kiểm soát được chất lượng dược liệu trước khi đưa vào sử dụng, do trình độ của cán bộ kiểm nghiệm tại bệnh viện hạn chế, không có máy móc kiểm định; phiếu kiểm nghiệm chất lượng dược liệu của cơ quan chức năng bị quay vòng để tuồn thuốc kém chất lượng vào bệnh viện. Bên cạnh đó, cán bộ kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm còn thiếu và yếu về chuyên môn… Những hạn chế nêu trên ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị bệnh bằng YHCT và không khuyến khích được việc trồng, thu hái dược liệu trong nước.

Nguyên nhân của thực trạng nêu trên do các quy hoạch, định hướng vùng trồng của Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vẫn chỉ là kế hoạch, chưa được chú trọng đầu tư, bố trí nguồn kinh phí để phát triển dược liệu. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dược liệu còn thiếu, hoạt động kinh doanh, sản xuất dược liệu vẫn dựa theo các quy định về quản lý thuốc tân dược, cho nên, có nhiều bất hợp lý.

Để nâng cao công tác quản lý chất lượng dược liệu và củng cố hệ thống cung ứng dược liệu, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Bộ Y tế khẩn trương ban hành thông tư quy định tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu cung cấp dược liệu và vị thuốc YHCT trong các cơ sở y tế; sửa đổi Thông tư 14/2009/TT-BYT vì nhiều quy định không phù hợp điều kiện nuôi trồng, thu hái cây thuốc tại Việt Nam; có cơ chế hỗ trợ, ưu tiên trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh đối với dược liệu trồng trong nước, dược liệu khai thác hợp pháp, thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước… Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các dược liệu nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

            Theo đó, việc phát triển du lịch nông thôn và các ngành nông nghiệp liên kết kèm theo du lịch được xác định là một trong những giải pháp động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng thời nông thôn mới là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển đa dạng, chất lượng, ổn định của điểm đến du lịch. Vì thế dự án Du lịch Nông nghiệp kết hợp trồng cây dược liệu tại tỉnh Tiền Giang là một giải cần thiết và phù hợp thực tế ngành hiện nay.

 

Bằng Nguyễn – Nghinh Xuân

 

Top