logo

Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam

(VNnewstop.net)- Tình hình phát triển kinh tế trang trại, hiện nay tại Việt Nam có 19.667 trang trại đạt tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó có 4.325 trang trại trồng trọt, 12.013 trang trại chăn nuôi, 129 trang trại lâm nghiệp, 1.267 trang trại nuôi trồng thủy sản, 03 trang trại sản xuất muối, 1.930 trang trại tổng hợp.

Quy mô đất đai bình quân của trang trại có sự chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh phụ thuộc vào từng loại hình trang trại. Các tỉnh phía Bắc tập trung nhiều trang trại có diện tích sử dụng đất đai thấp, trong khi đó các tỉnh phía Nam, nhiều trang trại trồng trọt có diện tích đất trang trại lớn hơn.

Lực lượng lao động trong trang trại chủ yếu là chủ trang trại và các thành viên trong gia đình, đây là những người có quan hệ huyết thống, gần gũi như: cha mẹ, vợ chồng, anh em. Lao động được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản, quản lý điều hành linh hoạt, dễ dàng, hiệu quả lao động cao. Một số trang trại có thuê mướn lao động bên ngoài, nhất là vào thời vụ gieo trồng, thu hoạch. Tổng số lượng lao động thường xuyên của trang trại bình quân tại trang trại còn thấp. Lao động làm việc trong các trang trại đa phần chưa qua đào tạo, hoặc mới chỉ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn (dưới 3 tháng), làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và chỉ bảo của chủ trang trại.

Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã và đang được các trang trại tập trung thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên cơ giới hóa trong sản xuất mới dừng lại ở một số khâu, chưa đồng bộ tạo thành chuỗi xuyên suốt quá trình sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý và điều hành đã được các trang trại quan tâm, áp dụng; tuy nhiên mới chỉ ở khâu sử dụng máy vi tính phục vụ sản xuất; việc quảng bá sản phẩm thông qua website và thương mại điện tử chiếm tỷ lệ rất nhỏ do quy mô, sản lượng sản phẩm từng trang trại chưa đủ lớn để xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

Tổ chức sản xuất trong các trang trại hiện nay chủ yếu mang tính chất nông hộ, các trang trại sản xuất chưa chú ý tới việc liên kết nhóm và vẫn sản xuất tự phát nên chưa tạo được nhiều vùng sản xuất tập trung, có sản lượng hàng hóa lớn. Hiện nay các chủ trang trại tự sản xuất kinh doanh theo kinh nghiệm là chính chưa sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của thị trường; số trang trại tiêu thụ sản phẩm thông qua các kênh chính thống còn hạn chế, chủ yếu thông qua tư thương; vì thế nhiều trường hợp sản phẩm của trang trại sản xuất ra không tiêu thụ được hoặc giá bán rất thấp bị thương lái ép giá và có trường hợp phải tự bán lẻ. Hình thức liên kết trong các trang trại vẫn rời rạc ở một số khâu, liên kết theo chuỗi giá trị vẫn còn nhiều hạn chế.

Đa số các trang trại đã có ý thức trong việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn một số trang trại, nhất là trang trại chăn nuôi chưa xây dựng được hệ thống xử lý phù hợp, nguồn chất thải xả trực tiếp ra môi trường tự nhiên dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

Giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm 2020 là 3.520 triệu đồng/trang trại. Số trang trại vay vốn chiếm khoảng 20% trong đó chủ yếu là vay từ ngân hàng thông qua thế chấp tài sản, nhưng chủ yếu là các khoản vay nhỏ và ngắn hạn do không có tài sản thế chấp; còn lại 80% số trang trại đang kinh doanh bằng vốn tự có hoặc chiếm dụng vốn (mua chịu vật tư, phân bón, thức ăn, chậm trả công lao động…). Tổng giá trị sản xuất của các trang trại bình quân năm 2020 đạt 2.860 triệu đồng/năm; trong đó trang trại trồng trọt cao nhất; trang trại lâm nghiệp thấp nhất. Tuy nhiên, các chủ trang trại chưa ghi chép hạch toán kế toán chi tiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà hầu hết các hoạt động sản xuất vẫn chủ yếu mang tính chất hộ gia đình.

Trích dẫn

Top